Издания / премиери

ноември 2020 г.

Тема на броя: Естетиката като цвят, живот и съвест
Крайният срок за кандидатстване е 1 март 2021 година
18 ноември, 18:00 ч., Фейсбук страница на Colibri Books
Среща със Светлозар Желев в Литературен клуб "Перото" на 11 ноември от 17 до 20 ч.
11 ноември 2020, 18.00 ч., Сити Марк Арт Център