След-и

ноември 2008 г.

Трябва да променим България, да променим нейната култура
Първа международна среща на преводачите, издателите и литературните агенти
Певческите школи от България се представиха с талантливи изпълнители
Представяне на романа "Революции" в 148 аудитория на СУ
За нов изгрев подкваса
За Тодор Андонов, слепотата, живота и литературата
Срещите с приятелите вдъхновяват и зареждат художничката
Петър Чухов - българското участие