Гледна точка

2017 г.

Доц. д-р Веселка Тончева посвещава цяло десетилетие (2007-2017 г.) на българските общности в Албания
Относно последния конкурс за Славейковата награда в Трявна
Време е да излязат напред онези, за които търсенето на истината е смисъл на съществуване