Гледна точка

2016 г.

Позиция на ИЕФЕМ – БАН по повод пренебрежителното и обидно отношение към учените и служителите в Българската академия на науките