Изложби

октомври 2017 г.

Първа самостоятелна изложба на Радостин Седевчев
Самостоятелна изложба на Венера Константинова
Изложба в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“