Изложби

октомври 2009 г.

Изложба „Една единствена дума” и книгата „Орехови думи”
Интериорът като външен израз на душевността
20 абстрактни платна - творчески език на личността – безскрупулен, всеотдаен, без скрита тежест и завоалирана красота
Пътуващата експозиция е по идея на Посолството на Украйна в Република България
Пътуванията са вдъхновили творческия тандем
"Весел четвъртък" в Дома на хумора и сатирата
Международен фестивал за карикатура и афоризъм
Изящна колекция от кавалетна скулптура, актова рисунка и пейзаж