Изложби

ноември 2008 г.

Светлин Ненов. 20 години по-късно
Национален ученически конкурс за съвременни хумористични и сатирични творби на изобразителното изкуство
Композиция от 78 дървогравюри, създадени през 1968 г.
Графика, живопис и архитектура
Галерия "Васка Емануилова" представя
Представя Галерия "Пистолет"