Изложби

юли 2016 г.

Константин Костов, Яна Стойчева, Трепка Петкова, Мирослав Миронов, Марта Райхел, Дина Стоева, Мая Стойкова, Тина Хамзе
Произведения на известни български скулптори, работещи с различни материали