Изложби

февруари 2017 г.

Живопис, рисунки, акварел, фотография, плакат
3 февруари - 31 март 2017, Национален етнографски музей