Изложби

февруари 2009 г.

Изложба от произведения на най-изявените майстори на сатиричната рисунка