Общество

април 2020 г.

Виртуална програма на Център за книгата на Нов български университет за месец април
Онлайн среща на работодатели и бъдещи служители
За първи път и училища от областите Варна, Бургас, Сливен, Русе, Силистра, Търговище, Шумен и Добрич могат да кандидатстват за учители
Част от инициативата "_Място България – Партньорство за красива и чиста градска среда"
Над 100 души вече получиха оферта да се включат в програмата