Общество

май 2020 г.

Тази година организацията се фокусира върху подготовката на учители в начален етап, математика, информатика, природни науки и английски език
Виртуална програма на Центъра за книгата на Нов български университет за месец май
За индивидуални посещения, при спазване на всички противоепидемични мерки
За индивидуални посещения, при спазване на всички противоепидемични мерки
До момента календарът на dobroto.bg включва акции на над 99 неправителствени организации за справяне с пандемията от 13 март до днес
Изследването се извършва под формата на онлайн въпросници за родители