По света

ноември 2005 г.

Какво пише пресата в Пакистан за група "Лот Лориен"
Публикации в чужбина
Global Inner Visions E-Zine
Български разкази в американско списание
Нови форми на публикуване
Българската поезия в американско електронно списание
Американо-канадското електронно списание представя във февруарския си брой електронно списание "LiterNet"
Майстор на сатирата, осмиваща обикновеното ни ежедневие
Разказите на Стоян Вълев по света