По света

Анкета за българската литература в Прага

Инициатива на чешкото списание “Na Východ”

 • ПОКАНА

 • Чешкото списание “Na Vychod” подготвя специален брой за съвременните славянски литератури.

  По този повод редакцията на изданието се обръща към българските писатели да изпратят своя отговор на следния въпрос:

  Кое словесно произведение (разказ, новела, роман, стихосбирка), излязло след 1989 година, смятате за “истинско литературно произшествие“? С други думи – кое българско литературно произведение, написано след края на бившия режим, е за Вас номер едно или най-, най-, най-...? И защо?

  Марцел Черни (Cerny)


 • ЗА СПИСАНИЕТО

 • Повече за чешкото издание може да научите от представянето му в Културни новини


 • АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

 • Имейл: redakce@navychod.cz
  Автор:
  25.11.2005 г. 11:35
  Посетено: 881
  Линк към публикацията:
  https://kulturni-novini.info/sections/13/news/539-anketa-za-balgarskata-literatura-v-praga