По света

ноември 2005 г.

Участие в Международния фестивал на експерименталните театри
Преводи на български автори
Текстове от български автори в американското онлайн литературно списание
Изпълнителка от български произход
Хайку-конкурс
Българско участие в ежемесечните конкурси за хайку и хайга (илюстровано хайку)
Публикации в списания
Нови публикации
Електронни публикации