По света

май 2009 г.

Брой 145 от януари-март 2009 г.
Признание за български автор
Изложба и премиера на книга от Чудомир на турски
Огнян Стамболиев получи ново признание в Румъния
"Златен диалог" - реж. Петър Павлов и Мая Ангелова