По света

април 2009 г.

Хартията - само един от начините, по които думите ще стигат до читателите
Живопис от колекцията на СГХГ от втората половина на XX до началото на XXI век