По света

Мая Николова с титла от световен хайга конкурс

Признание за български автор

Мая Николова с титла от световен хайга конкурс


◊ СЪБИТИЕТО

В априлското издание на Световния хайга конкурс журито обяви Мая Любенова Николова (България) за WHA Master Haiga Artist (Световен хайга майстор).

Повече информация на:
http://www.worldhaiku.net/haiga_contest/65th/maya.html


◊ ПОВЕЧЕ ЗА АВТОРКАТА

Мая Любенова Николова е родена в Пловдив и завършва английската гимназия в Пловдив, а по-късно английска филология във Великотърновския университет. Работи като преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев", Котел. Пише поезия на български и английски, публикува свободен стих, визуална поезия и хайку в англоезични списания и електронни издания като "Frog Pond", "The World Haiku Review", "Shamrock Haiku Journal", "Moonset", "Haiga Online", "Sketchbook - a Journal for Eastern and Western Short Forms", "3Lights Gallery". Редовно участва в световния хайга конкурс "WHA Haiga Contest", от който има преведени текстове на японски като награда за доброто представяне.
Автор: Владислав Христов
18.05.2009 г. 15:58
Посетено: 1101
Етикети: конкурс, хайга
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/7917-maya-nikolova-s-titla-ot-svetoven-hayga-konkurs