9 септември 2010 г.

150 г. от рождението на Густав Малер и 90 години от установяването на българо-чехословашките дипломатически отношения
75 години от рождението и 20 години от смъртта на композитора Константин Ташев
Десети юбилеен международен майсторски клас в Нов български университет