9 октомври 2014 г.

Изложба от програмата на Фестивала One Architecture Week в Пловдив