30 октомври 2008 г.

Специалната награда получи Лиляна Михайлова
Всекидневните паметници на човешкия труд
За високи постижения на ученици и студенти в областта на науката, културата и спорта