3 ноември 2007 г.

Разговор с интенданта на операта Йоан Холендер
110 години от рождението на Асен Разцветников
Квартет "Абагар" - оригиналност и истински осъзната национална принадлежност