25 ноември 2005 г.

Малер и Дворжак в Бургас
Изложба в София
Ежемесечен конкурс на GLP music
Национален конкурс за любовна лирика
Писатели и фенове от цяла Европа ще събере Фантастикон 2005
Изложба фотография
Пролетна лектория