24 февруари 2019 г.

26 февруари – 31 март 2019, Галерия "Васка Емануилова"
28 февруари 2019, 18:30 часа, Чешки център
28 февруари 2019 г., 18:30 ч., Литературен клуб на Столична библиотека