23 май 2006 г.

24 май в 24-те часа на програма “Христо Ботев”
Нова хумористична книга
14-годишната Роня не видя приживе своята книга
Традициите и културата на българите в Бесарабия
Съвместен проект на шуменски и плевенски музиканти
110 год. от рождението на Гео Милев
Център за академични изследвания - София
Инсталация с почит към човешкото знание и прогрес