22 април 2012 г.

От 25 април до 12 май 2012 г. в Представителството на Гръцка фондация за култура