Празници / фестивали

НБУ организира Международен фестивал "Следата "Шекспир" - образование и бъдеще"

Фестивалът ще се проведе от 26 до 29 май в Нов български университет

НБУ организира Международен фестивал "Следата "Шекспир" - образование и бъдеще"

 „СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“ - ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ

Къде е Шекспир днес? В библиотеката? На сцената? В класната стая? Шекспировото творчество увлича хора с различна квалификация, които работят с него на различни места, по различно време, в различни сфери на живота. Всеки от тях оставя своята следа върху Шекспир и на свой ред е белязан от него.

Международният фестивал на НБУ „Следата Шекспир“ се стреми да проследи тези точки на контакт и да ги свърже в обща представа за това какво е Шекспир тук и сега. Във фестивала, иницииран от департамент „Театър“ на НБУ ще се включат ученици, учители, психолози, специални педагози, логопеди, студенти, университетски преподаватели и изследователи, актьори, режисьори, директори на театри.

Амбицията на фестивала е да се превърне в регулярно събитие, което да дава платформа за среща, обмен на идеи, и инкубатор на бъдещи интердисциплинарни инициативи.

Фестивалът „СЛЕДАТА „ШЕКСПИР“ - ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ има за цел да осигури публично пространство за артистична, социална и научно-изследователска дейност на преподаватели и студенти от България и чужбина. Изборът на Шекспир като универсална оптика, през която анализираме и рефлектираме процесите в съвременния театър и образование, дава възможност за ефективно и устойчиво взаимодействие с различни групи и публики в перспективата на предизвикателствата, които съвременната реалност поставя пред изкуствата и техния социален принос.

Фестивалните дейности са разделени в три модула: перформативен, социален и изследователски.

Първият модул  включва уъркшопи и спектакли по пиесите на Шекспир, но и такива, в които се използват различни фабулни модели, отделни образи, тенденции, белези, тематични ядра, които са присъщи на Шекспировите сюжети. Предлагаме и поредица от уъркшопи за усвояване на специфични театрални техники и методи за работа с Шекспировия текст.

В рамките на социалния модул се предвиждат интердисциплинарни обучения, семинари и други образователни форми, които представят иновативни подходи при работа с ученици и студенти за по-дълбоко разбиране и интерпретиране на Шекспировото творчество, за личностно развитие и гражданско образование.

Изследователският модул включва открити лекции и научни семинари с широк диапазон от „четения“ на Шекспировото наследство. Изнесените доклади ще бъдат публикувани в Годишник на департамент "Кино, реклама и шоубизнес" и в изданието на „Млад научен форум за театър, кино, сцена и визуални изкуства.“

Фестивалът ще се проведе от 26 до 29 май в Нов български университет.

Идеята за мащабния проект е на ръководителя на департамент „Театър“ доц. Снежина Петрова. В организацията се включват доц. д-р Георги Гочев, Дария Лазаренко, д-р Георги Няголов, доц. д-р Ася Иванова, Илвие Конедарева, Филип Рашев, Християна Стоименова, Ива Стоянова, Ирена Христова, студенти от бакалавърска програма „Театър“ на НБУ.

 

За участие в различните активности от фестивала ще е необходима предварителна регистрация, а билетите за събитията ще са на символични цени.

 

Автор:
Елена Гюрова, НБУ
Публикация:
24.04.2024 г. 13:41
Посетено:
207
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/11/news/39010-nbu-organizira-mezhdunaroden-festival-sledata-shekspir-obrazovanie-i-badeshte