20 ноември 2017 г.

По повод книгата „Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов”
23 ноември, 18.00 часа, Дом-паметник "Йордан Йовков" - Добрич
Среща-разговор, посветена на 75-годишнината на проф. Михаил Неделчев