20 юни 2011 г.

Две теми – дърворезбата като част от съвременната художествена действителност и темата за екологията
Заповядайте в "Петното" на ул. "Христо Белчев" № 8
Лятно настроение с творчеството на 18 художници
Най-доброто от творчеството на Генко Генков, Евгения Генкова и Венета Генкова
Благотворителен проект