18 септември 2020 г.

Кирил Маричков е носител на Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура
За липсата на отношение към някои "бисерни" думи и изрази
Фестивал за изкуства (18-29 септември)