18 декември 2012 г.

Музиката – начело на Зелената партия...
Откриване с джаз концерт на Детелина Георгиева
Празнична програма с творби от Д. Христов, Бортнянски, Ц. Франк, Моцарт, Хр. Недялков и други