15 септември 2010 г.

Анна Борисова, Венцислав Марков, Иван Маджаров, Марина Маринова
Сдружение за култура „Морско синьо” - Варна представя