15 октомври 2007 г.

Филмовата академия за зрители представя
Взаимно обогатяване на националните култури
Предизвикателството да си български, а не чуждоземен поет...