13 септември 2020 г.

Премиера на сборника "Ученикът на Джойс" - 14 септември, 19:00 ч.
Краен срок за изпращане на творбите - 30 септември 2020 г.
На 14 септември от 20:00 часа с „Приятно ми е, Ива!“