13 октомври 2008 г.

Дали пък е случайно?...
Среща в рамките на проекта "Да четеш, е празник"
Магнетичното излъчване на оптичните ефекти