11 юли 2010 г.

Обучение на млади дарования от Италия и Украйна
Ежегоден конкурс на Национален граждански форум “Българка” за произведения на морално-етична тема, написани от жени