"интервю" - новини с този етикет

2023 г.

Една идея става жива, когато има определена потребност от нея и може да намери съмишленици, за да бъде осъществена
Интервю
31.08.2023 г. 23:15
Интервю на Минка Минчева с проф. д.н. Венелин Терзиев за Международния форум „Регионално развитие, културни коридори и медии“ в Севлиево, 7-9 септември 2023 г.
Бърз преглед
Училището в Брегово е културен коридор, който има толкова свои смислови измерения
Интервю
27.08.2023 г. 23:07
Разговор с Илияна Кръстева - учител и писател, един от ключовите лектори-практици на Международна научноприложна конференция "Регионално развитие, културни коридори и медии", Севлиево, 7-9 септември 2023 г.
Бърз преглед
Културните и творчески индустрии предлагат възможности, които са съобразени със съвременните реалности
Интервю
16.08.2023 г. 19:57
Разговор с проф. д.н. Иван Кабаков - един от ключовите лектори на Международна научноприложна конференция "Регионално развитие, културни коридори и медии", Севлиево, 7-9 септември 2023 г.
Бърз преглед