Срещи

юни 2008 г.

"Карнавалът" (1989) – единственият филм по произведение на Любен Дилов
Срещи с писателя и романа му "Замислих бягство аз..."
Поетична вечер и премиери на книги
Представяне на книгата "Небесна колесница"
Стихотворения, музика и разговори за Вселената
Дисидент от Туркменистан е гост на първия клуб "Един свят" в Дома на киното