Конкурси

юни 2020 г.

Вече текат и уебинарите с неправителствените организации, подкрепили проекта
Националният конкурс има за цел да подкрепи младите предприемачи в България
Онлайн платформата дава възможност да се разработи и реализира решение на актуален екологичен проблем в България
Краен срок за изпращане на творбите: 1 октомври 2020 г.