Конкурси

май 2020 г.

Краен срок за изпращане на творбите: 15 септември 2020 г.
Отворена покана за промяна на занемарените пространства в градове и села
Краен срок за участие: 30 юни 2020 г.
Краен срок за изпращане на творбите – 7 юни 2020 г.