Конкурси

април 2009 г.

По книгите, отличени с наградата за нова българска художествена проза "Хеликон"
За автори от 14 до 25 години, които нямат издадена стихосбирка
Организира катедра „Философски и политически науки” при Философския факултет на ЮЗУ “Н. Рилски” и Хайку клуб „София”
За непубликувани стихотворения за деца
За български автори без ограничение по възраст или местопребиваване
За китаристи от страната и чужбина, разделени в 7 възрастови групи