Конкурси

VI Национален конкурс-надиграване "Златна гега"

Котел, 25 април 2009 г.

VI Национален конкурс-надиграване "Златна гега"


◊ СЪБИТИЕТО

Национално училище за фолклорни изкуства “Филип Кутев”, гр. Котел, кани всички любители на танцовия фолклор да участват в Шестото издание на Национален конкурс-надиграване „Златна гега”, който се организира от председателя на училищното настоятелство г-н Паруш Неделчев, Методическо обединение ”Български танци” и Община Котел.

Конкурсът ще се състои на 25 април 2009 г. в Концертната зала на училището.

Конкурсът е ежегоден празник на уникалните, вечно живи и неизчерпаеми в многообразието си български танци. Успехът от предишните издания утвърди главните му цели: да мотивира младите изпълнители към съхраняване и развиване на фолклорните ни танци, да стане средище за обмяна на новаторски методики в съвременното обучение на фолклорни изпълнители, и цели да открива, подпомага и закриля деца с изявен талант.


◊ КАТЕГОРИИ НА КОНКУРСА

• Категория А (надиграване по двойки)
. І възрастова група до 14 години
. ІІ възрастова група от 15-17 години вкл.
. ІІІ възрастова група над 18 години

• Категория Б (представяне на сценично разработен обичай)
. І възрастова група до 14 години
. IІ възрастова група над 14 години

• Категория В (ансамблово надиграване)
. І възрастова група до 14 години
. ІІ възрастова група над 14 години


◊ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

• Конкурсна част (протича в един тур)

• Надиграване по двойки
. І възрастова група: Ръченица, Джиновско, Дайчово хоро
. ІІ възрастова група: Шопска, Тракийска, Северняшка ръченица Джиновско и Дайчово хоро
. ІІІ възрастова група: Шопска, Тракийска, Северняшка ръченица Kопаница, Бучемиш

• При надиграването по двойки, се присъжда І, ІІ и ІІІ награда. Оценява се индивидуално представяне на всеки участник, а не представянето на цялата двойка.
Представяне на сценично разработен обичай І, ІІ, възрастови групи (Обичаи по избор)
Ансамблово надиграване І, ІІ възрастови групи (Танц по избор)

• Награден фонд
. Всички участници в конкурса получават грамота (свидетелство);
. Класираните на първо, второ или трето място получат званието лауреат на І, ІІ, ІІІ награда, както и предметни награди и парични премии;
. По преценка на журито могат да бъдат присъдени поощрителни награди;
. Конкурсът е включен в Програмата на Министерски съвет за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, наградените с І, ІІ и ІІІ награда в А категория ІІ възрастова група, получават едногодишна стипендия при условията и реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват всички двойки и ансамбли, които отговарят на изискването на съответната категория и възрастова група.


◊ ОБЩИ  УСЛОВИЯ

1. Кандидатите внасят в касата на училището такса за участие в размер на 3 лева на участник в деня на участието.
2. Организаторите предлагат възможност за нощувка в базата на училището по заявка, както и ползването на ученически стол. Разходите са за сметка на участниците.
3. Графикът за явяване ще бъде изготвен 7 дни преди конкурса, като всеки участник може да получи информация за явяването си на следните телефони: 0453 23-62 - пом.-директор; 23-58 – касиер; 22-48 - гл. счетоводител или на интернет страницата на конкурса – http://www.gega-kotel.hit.bg
4. Организаторите на конкурса имат право да записват и популяризират изпълненията на участниците с рекламна цел


◊ ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие са по приложен образец (талон) и се приемат не по-късно от 20 април 2009 г. на адрес:
гр. Котел 8970 обл. Сливен ул. "Георги Захариев" № 2,
или на e-mail: mimimaneva@abv.bg
Подалите заявки след посочения срок могат да бъдат допуснати само след заседание и по решение на журито.

Забележка:
Конкурсът се провежда всяка година. Организаторите запазват правото си да правят промени в статута за следващо издание на конкурса.


◊ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Талон за участие.
2. Кратка творческа характеристика с посочване на педагози и учебно заведение.


◊ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Конкурсът се провежда в Концертната зала на НУФИ „Филип Кутев” пред публика и медии.

За провеждането на конкурса се съставя организационен щаб от координатори, водещ на конкурса, квестори, сътрудник на журито за връзка с медиите, сътрудници - художествено оформление, озвучител.


За допълнителна информация:
Мария Манева
mimimaneva@abv.bg
http://www.gega-kotel.hit.bg

Автор:
Мария Манева
Публикация:
13.04.2009 г. 21:54
Посетено:
3247
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/7694-vi-natsionalen-konkurs-nadigravane-zlatna-gega