Конкурси

март 2009 г.

Елате на едно голямо нощно снимане за една добра идея!
За непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор
Стара Загора - новата столица на фолклора
За автори, навършили 16 години
За автори от цялата страна без ограничение на възраст