Конкурси

Конкурс за кратък разказ на издателство "Балкани"

За български автори без ограничение по възраст или местопребиваване

◊ СЪБИТИЕТО

Издателство “
Балкании ОББ
обявяват Конкурс за кратък разказ
на съвременна тема
по интернет
за български писатели
от страната и чужбина

Конкурсът за кратък разказ започва на 1 април 2009 и приключва на 30 септември 2009.

На 1 ноември жури в състав - писателите Георги Мишев
Георги Гроздев и литературният критик проф. Симеон Янев обявяват наградените творби


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Обем на разказите до 5 страници или 9000 знака, текстовете не трябва да са публикувани преди това. Творби с по-голям обем или вече публикувани няма да бъдат включвани в конкурса. Адрес, на който се получават разказите:
balkani@cablebg.net

• Конкурсът е отворен за всички желаещи творци без ограничение по възраст или местопребиваване - в страната или чужбина, но задължително всеки участник  изпраща свой точен адрес и телефон за контакт, както и кратка биографична справка до 10 реда.

• Награди:
. Първа – 1000 лева,
. Втора – 800 лева,
. Трета – 500 лева.

Наградените разкази се публикуват в списание “Литературни Балкани”. Първите трима автори получават покана от “Балкани” да предоставят за публикуване ръкопис за своя нова книга.

• Докато конкурсът тече, в сайта на издателство “Балкани” - http://www.balkani.eu, ще бъде отделяно специално място за всички интересни и майсторски написани новопристигнали разкази още преди да е известна окончателната класация.

Автор: Изд. "Балкани"
05.04.2009 г. 15:22
Посетено: 4750
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/7641-konkurs-za-kratak-razkaz-na-izdatelstvo-balkani