Конкурси

Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", Стара Загора 2009

За автори от 14 до 25 години, които нямат издадена стихосбирка

◊ СЪБИТИЕТО

През есента на 2009 г. за двадесет и шести път Стара Загора ще бъде домакин на Националния младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев”.

• Настоящото издание е посветено на 90-годишнината от рождението на бележития български поет, роден в Стара Загора – Веселин Ханчев.

Конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната и се е утвърдил през годините като една необходимост за тяхното развитие. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка. Националният конкурс е утвърдена школа за откриване на таланти, пространство за контакти и творчески обмен, място за раждане на нови творчески идеи. Тук младите автори се срещат с известни поети, общуват с критици и издатели, опознават се и създават нови приятелства.


◊ РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Националният младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев” е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.
   
Конкурсът “Веселин Ханчев” се организира и провежда от Община Стара Загора, библиотека “Родина” и къща музей “Гео Милев”.

• Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за календарната година, които нямат издадена стихосбирка.

• Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по е-mail или факс, придружени с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане на участника, не по-късно от 15.10.2009 г. на посочените адреси:

Библиотека “Родина”
бул. "Руски" 17
6000 гр. Стара Загора
e-mail: lib@rodina-bg.org
http://www.rodina-bg.org
тел./факс: 042/ 603-950; тел.: 623-855, 630 113; GSM: 0886 463 731
   
или
 
Община Стара Загора
отдел “Култура и вероизповедания”
бул. "Цар Симеон Велики" 107
6000 гр. Стара Загора
тел.: 042/ 614-862; 614-863; 614-877
       
   
• Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.

• Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце.

• Резултатите от конкурса се обявяват в края на месец октомври в рамките на Празника на Стара Загора. Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” завършва с Гала вечер на отличените участници.
Автор:
Организаторите
Публикация:
25.04.2009 г. 21:32
Посетено:
1621
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/7764-natsionalen-mladezhki-konkurs-za-poeziya-veselin-hanchev-stara-zagora-2009