Проекти

януари 2011 г.

Библиотечните центрове, предоставящи услуги и информация на съвременно ниво из различни области на знанието
Международен проект „Проактивната младеж на Балканите”
Инициатива на катедра "Комуникация и връзки с обществеността"
Съвместна инициатива на Нено Белчев и Галерия "8"
Да говорим свободно за дискриминацията, толерантността и различията!