Проекти

Български младежи чертаят стратегията "Балканите 2020"

Международен проект „Проактивната младеж на Балканите”

◊ СЪБИТИЕТО

Българска делегация с представители на 15 младежки и студентски организации от цялата страна се завърна от Ниш, Сърбия, където участва в заключителния семинар по международния проект „Проактивната младеж на Балканите”.

Проектът цели да обедини усилията на младите хора от България, Сърбия и Македония по създаването на активна мрежа от неправителствени организации, работещи по общи стратегии и политики на сътрудничество в Балканския регион. По време на проведените семинари младите хора имаха възможност да обменят опит и идеи, както и да усвоят нови знания и умения, които ще бъдат полезни за развитието на бъдещи съвместни инициативи. Представители на българската асоциация „Младежка медийна мрежа” презентираха техники за подобряване комуникацията между младите активисти и представителите на медийния и публичния сектор, а от македонската фондация „Общи ценности”, ръководена от мултиетнически екип, представиха успешни практики в работата с малцинствени групи и междукултурното сътрудничество. Неформална група, наречена „Кобра”, обединяваща младежи от няколко сръбски погранични села, презентира как с екологични и етнографски кампании групата е спечелила доверието и подкрепата на донори като „Световната банка”, USAID и „Майкрософт”, инвестиращи в развитието на селската среда в Източна Сърбия.


◊ ПОВЕЧЕ

Всички споделени и обсъдени успешни практики са събрани в специален сборник, преведен на три езика и представен пред медиите и обществеността по време на приема при кмета на община Ниш, организиран за гостите от България и Македония. Сборникът ще послужи за основа на бъдещата стратегия „Балканите 2020”, по която работят младите от м. ноември насам. На предходния семинар по проекта, състоял се в Нов български университет, младежите се запознали с визията за развитие на Европейския съюз и опита на България като член на Европейската общност, а сега целят да развият и приложат стратегията на ниво Балкански полуостров като сами начертаят основните приоритети, сред които са: младежката и образователна мобилност между страните в региона, промоцията на културното многообразие, както и насърчаването на съвместни социални и предприемачески инициативи.

Координатори на проекта от българска страна са Студентският съвет на НБУ и сдружение "Младеж", гр. Перник. В момента младежите подготвят създаването на интерактивен уебсайт, чрез който още по-широк кръг от български, сръбски и македонски младежи ще могат да се включат с идеи и предложения по стратегията, както и да се присъединят към панбалканския процес на сътрудничество, който организаторите са убедени, че тепърва предстои да развиват интензивно.

Автор: Христиан Даскалов, Председател на СС на НБУ
28.01.2011 г. 14:39
Посетено: 1333
Етикети: Балканите
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/11574-balgarski-mladezhi-chertayat-strategiyata-balkanite-2020