Проекти

Проект "Глоб@лни библиотеки" в Сливен в действие

Библиотечните центрове, предоставящи услуги и информация на съвременно ниво из различни области на знанието

◊ СЪБИТИЕТО

Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в Сливен бе домакин на работна среща с представителите на 24-те „целеви библиотеки” от областта, работещи по програма „Глобални библиотеки” (етап 2009 и 2010 г.). 

Участниците изслушаха отчета на регионалния координатор Росица Петрова – директор на културния институт, за реализацията на планираните дейности през изминалата година и се запознаха с логистиката и графиците на предвидените по програмата обучителни форми през 2011 г. (пилотна фаза) с библиотечните работници. Обсъдени бяха и „Основните правила за ползване на компютрите и периферната техника в „целевите обекти”. 


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Началото ще бъде поставено през м. март с обучението по модул „Информационни и комуникационни технологии”. За целите на проект „Глобални библиотеки” е създадена в Сливенската регионална библиотека оборудвана обучителна база, която ще обезпечи професионалната компетентност - чрез курсове от март до юни 2011 г., на включените 30 библиотекари от „целевите библиотеки” на областта. Предвидено е присъстващите да преминат три курса на обучение, всеки с продължителност от 11 дни.

На участниците в работната среща бе представена и системата за мониторинг и оценка на въздействието в  т.нар. „целеви библиотеки”. Те получиха и графиците за проверка на готовността в изпълнение на дейностите по програмата - етап 2010 г.; запознаха се със сроковете за оборудване с компютърната и периферната техника в библиотеките (доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация).

Чрез възможностите на програма „Глобални библиотеки” ще се разшири до края на м. май 2011 година обсегът на библиотечните центрове, предоставящи на читателите услуги и информация на съвременно ниво из различни области на знанието и достъп до „колосални информационни масиви”.


Автор: Иванка Денева
30.01.2011 г. 15:52
Посетено: 2095
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/11582-proekt-glob-lni-biblioteki-v-sliven-v-deystvie