Проекти

Набираме членове за учредяване на неправителствена организация

Да говорим свободно за дискриминацията, толерантността и различията!

◊ СЪБИТИЕТО

Ако ви пука,
ако искате да сте активни,
присъединете се към нашата инициатива!

Смятаме, че неправителственият сектор у нас все още не е изиграл изцяло ролята си в сформирането на модерно, демократично, европейско гражданско общество. Затова ви пишем с молба за активност и самоинициативност! Обръщаме се към вас с поканата да бъдете част от нашия тепърва прохождащ и развиващ се проект за учредяване на неправителствена организация, целяща културен и етнически диалог, основаващ се на общочовешки ценности като толерантност, приемственост, разбиране и взаимопомощ. Надяваме се, че с нашите и вашите опит, усилия и идеи бихме могли да започнем изграждането на една структура, която да въздейства положително върху съзнанието на нашите съграждани, близки, приятели, познати и непознати. С помощта на креативното мислене на младите хора, с визия за напредък и устойчиво развитие на започнатото, със способите на неформалното образование, чрез споделяне и преследване на общи цели и интереси се надяваме, че ще пожънем успех.

1. ИСТОРИЯ
В края на декември 2010 г., след срещи с хора от цяла Европа по различни поводи и обстоятелства, вдъхновени от различията и същевременно приликите, които правят всяко едно общество уникално, цветно и интересно по своята същност, се роди идеята да учредим неправителствена организация, която да работи за културен диалог, приемственост и толерантност първоначално на територията на град София.


2. МИСИЯ
Дискриминацията и насилието под каквато и да е форма, съществуващи на религиозен, етнически, малцинствен, расов, полов, възрастов, класов и сексуален признак, са недопустима форма на общуване в 21. век. За съжаление ежедневно ставаме свидетели на много ситуации, в които една или повече социални групи биват пренебрегвани, техните искания остават неудовлетворени и „затрупани” под камарите петиции и документи някъде на прашните бюра. В същото време други биват по правило облагодетелствани и позитивно дискриминирани в ущърб на първите. Сексизмът, хомофобията, религиозната, малцинствената и възрастовата дискриминация нямат място в едно общество, което се стреми да бъде модерно, европейско и демократично.

Затова ние искаме чрез директна, систематична и последователна работа с обектите и субектите на дискриминацията и всички, които имат отношение по темата, да създадем един „остров”, на който всеки е добре дошъл. За да се учим от нашите и чуждите грешки и да станем по-толерантни към различните от нас.


3. ЦЕЛИ
• създаване на свободна зона за общуване, споделяне и обмяна на опит между представители от различни социални, религиозни, малцинствени групи и микрообщества, части от българското общество
повишаване осведомеността по въпроси като човешки права, дискриминация, толерантност
иницииране на междукултурен диалог с общественополезна цел чрез неформални методи
оказване на помощ и полагане на грижа към рискови обществени групи – малцинства; хора, пострадали от насилие; насилници; сираци и др.


4. ПРИМЕРНИ АКТИВНОСТИ
редовни събрания на членовете на организацията
срещи с експерти и професионалисти с различни професии, работещи в областта на борбата с насилието и дискриминацията
неформални лекции и групови занимания на разнообразни теми
ролеви игри, симулации и алтернативни техники за по-голямо разбиране и вникване в проблемите, свързани с дискриминацията
организиране на работни ателиета с цел споделяне на опит, откриване на приликите и приемане на разликите между членовете на организацията
социални кампании и благотворителни акции
дискусии в съответствие с актуални събития от обществения, политическия и културния живот, засягащи полето на дейност на организацията
тематични изложби, концерти и културни събития според потребностите на членовете в организацията

Можете да посетите нашата Facebook група: http://www.facebook.com

Желащите да се включат в инициативата могат да пишат на cultural.dialogue.bg@gmail.com, за да получат формуляр за членство и да задават допълнителни въпроси.
Автор: Лия Треновска и Миглена Михайлова
15.01.2011 г. 12:43
Посетено: 1225
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/11505-nabirame-chlenove-za-uchredyavane-na-nepravitelstvena-organizatsiya