Проекти

декември 2010 г.

На ask_iefem@bas.bg ще отговарят специалисти фолклористи, етнолози и етнографи
Възраждане на старите изкуства и занаяти